Klub chovatelů rhodéských ridgebacků, z. s.

klub založen 21. 5. 1990

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KCHRR 31. 10. 2021
*informace k 16. 10. 2021

Vážení členové KCHRR,

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi KCHRR svolanou na neděli 31. října 2021 

Místo konání: Hotel Bravo, Staré náměstí 76, Česká Třebová
Prezence: 11.00 - 11.25 hod. Začátek schůze: 11.30 hod

Důležité upozornění:
Členské schůze se mohou zúčastnit pouze členové KCHRR s řádně zaplaceným členským příspěvkem. S ohledem na zajištění občerstvení si vás dovolujeme požádat o potvrzení účasti předsedkyni klubu, Šárce Štusákové, na e-mail: anunnaki@anunnaki.cz nejpozději do 25.10.2021.