Třídy chovnosti

Zbonitovaní (uchovnění) jedinci jsou následně zařazení do jednotlivých tříd chovnosti.  

 Zdravotní: 
- HD 0/0, ED 0/0

DNA profil, minimálně další 3 testy DNA zaměřené na zdraví, dle doporučení klubu (např. založení ridge, DM, hemophilia B, JME, Malignant hyperthemia,..) 

Exteriérové:
- jedinec získal klubový šampion KCHRR, nebo 1x CAJC, nebo 1x CAC (CWC, CACA) - na národní nebo mezinárodní výstavě, nebo r.CAC na Klubové nebo Speciální výstavě pořádané KCHRR 

- výška v rámci standardu s tolerancí 1 cm 

Povahové: 
- bonitovaný jedinec si nechá do 2 minut změřit bez potíží výšku a do 2 minut prohlédnout chrup 


Zdravotní:

- HD 0/0, ED 0/0 

- na výstavách V 

- výška s tolerancí 1 cm  


Zdravotní:

- HD jiné než 0/0, ED 0/0 

- na výstavách VD 

- výška s tolerancí nad 1cm