Důležité upozornění - nové číslo účtu !!
WARNING - we have new bank account !!

Pokud máte nastavený např. trvalý příkaz na roční poplatky, prosím, upravte ho.

If you have for example standing order for club fees, please, correct it.

Jako VS pro úhradu členského poplatku použijte členské číslo.

QR kód pro členy ČR
500,-

QR code for foreigners (30€)

Bankovní spojení   
1033530862 / 6100 (Equa bank)

IBAN   
CZ45 6100 0000 0010 3353 0862

SWIFT / BIC   EQBKCZPP


ČLENSTVÍ

Členský poplatek - nový člen

500,-

Členský poplatek - člen ČR

500,-

Členský poplatek - nový člen zahraniční (new foreign club member)

30 €

Členský poplatek - člen zahraniční (foreign club member)

30 €

CHOV

Poplatek za bonitaci

člen 500,- / nečlen 1000,-

Poplatek za krycí list

člen 600,- / nečlen 1200,-

Poplatek za pokračování v odložené bonitaci 

člen 500,- / nečlen 1000,-

Poplatek za prohlídku jednoho štěněte

člen 0,- / nečlen 200,-

Úhrada cestovného pro poradce chovu

člen nečlen = 6Kč / km

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY

poplatek zahrnuje 2x nácvik, úhradu MS za zkoušku

člen 1500,- / nečlen 2000,-

INZERCE VE ZPRAVODAJI / KATALOGU

černobíle A4

člen 500,-

černobíle A5

člen 250,-

barevně A4

člen 1000,-