BONITACE 2021
- termín bonitace bude zveřejněn co nejdříve, je potřeba brát zřetel na aktuální situaci


Vzhledem k aktuální situaci může být podle počtu přihlášených psů
stanoven časový harmonogram.

Poplatek 500,- Kč (členové KCHRR) a 1.000,- Kč (nečlenové) je splatný na místě. 
Podmínky bonitace jsou uvedeny v bonitačním řádu KCHRR. 
Na bonitaci potřebujete originál rodokmenuNezapomeňte, prosím, originál průkazu původu.


Náležitosti, které najdete v přiloženém dokumentu
"Přihláška na bonitaci 2021"
je třeba zaslat poštou na adresu:

Šárka Štusáková
Rybník 76

560 02 Česká Třebová

Místo konání: 49°53'34.4"N 16°28'03.4"E