BONITACE 24. 9. 2023
uzávěrka 15. 9. 2023

Časový harmonogram bude upřesněn po uzávěrce,
individuálně dle počtu přihlášených psů.


Poplatek 500,- Kč (členové KCHRR) a 1.000,- Kč (nečlenové KCHRR) je splatný na místě. 
Podmínky bonitace jsou uvedeny v bonitačním řádu KCHRR. 
Na bonitaci potřebujete originál rodokmenu.


K přihlášce připojte:

  •  kopii rodokmenu + originál vyhodnocení DKK a DLK, 
  •  kopie výstavních posudků min. ze dvou výstav (od třídy mladých a výše, přičemž jedna výstava musí být pořádána KCHRR na nichž vystavovaný jedinec nebude hodnocen hůře než VD.


Jsou-li výsledky z výstav zapsány v rodokmenu, nemusí se dokládat. Bez těchto dokladů nebude pes připuštěn k bonitaci.

Podmínky bonitace jsou uvedeny v bonitačním řádu KCHRR.
Na bonitaci potřebujete originál rodokmenu.

Nezapomeňte, prosím, originál průkazu původu.


Přihláška na bonitaci 2023 a potřebné uvedené dokumenty
je třeba zaslat poštou na adresu:

Šárka Štusáková
Rybník 76

560 02 Česká Třebová

Místo konání: 
Rybník u České Třebové
- bonitace proběhne na travnaté ploše vedle Restaurace "Na Hřišti"

49°53'34.4"N 16°28'03.4"E