Přihláška do klubu KCHRR
bod 1 - 3


1) vyplníte přihlášku do klubu KCHRR a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) stránky 1-5

PRO ČLENY: Termín pro zaplacení členských poplatků pro rok 2024 je do 31. 1. 2024. Doporučujeme uhradit poplatek z vašeho účtu nejpozději ve středu 24. ledna 2024.

NOVÝ ČLEN: Do klubu se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Poplatek za další následující rok je splatný do 31. ledna následujícího roku.

Stanovy klubu naleznete zde


2) Úhradu členských příspěvků provádějte, nejpozději do 15 dní, ve prospěch klubového účtu číslo 1033530862 / 5500, až poté, co budete matrikářem klubu k zaplacení vyzváni. To znamená, přijmeme Vaši přihlášku do klubu KCHRR a bude Vám přiděleno klubové číslo. O přijetí nových členů rozhoduje výbor KCHRR.


3) vyplněnou přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů odešlete na:

Martin Samek 
Kozohorská 298
262 03 Nový Knín

+420 724 287 871


4) Následně s vámi bude komunikovat Matrikářka KCHRR - Barbora Krupičková.