Přihláška do klubu KCHRR
bod 1 - 3


1) vyplníte přihlášku do klubu KCHRR a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) stránky 1-5

nebo

PRO ČLENY: Termín pro zaplacení členských poplatků pro rok 2022 je do 31. 1. 2022.
Doporučujeme uhradit poplatek z vašeho účtu nejpozději v pondělí 24. ledna 2022.

NOVÝ ČLEN: Do klubu se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Poplatek za další následující rok je splatný do 31. ledna následujícího roku.

Stanovy klubu naleznete zde


2) zaplatíte členský příspěvek 500,-


3) vyplněnou přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů a doklad o zaplacení zašlete na emailovou adresu paní Zdislavě Noskové:

NOSKOVAZDISLAVA@SEZNAM.CZ

Zdislava Nosková
noskovazdislava@seznam.cz
+420 774 429 568