Přihláška do klubu KCHRR
bod 1 - 3


1) vyplníte přihlášku do klubu KCHRR a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

K členství v klubu je nutný vyplněný souhlas poslaný v originále poštou.

PRO ČLENY: Termín pro zaplacení členských poplatků pro rok 2021 je do 31. 1. 2021.
NOVÝ ČLEN: Do klubu se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Poplatek za další následující rok je splatný do 31. ledna následujícího roku.

Stanovy klubu naleznete zde


2) zaplatíte členský příspěvek 500,-


3) vyplněnou přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů a doklad o zaplacení zašlete vytištěné na adresu:

Ing. Irena Hofferková
Ostrožná 40
746 01 Opava