Kontrola vrhu,
problematika DS a export štěněte do zahraničí

1) KONTROLA VRHU
a) 1. kontrola vrhu (nepovinná)
Povinné kontroly po narození se neprovádí. Není-li schopen si chovatel štěňata zodpovědně zkontrolovat sám, domluví se s veterinárním lékařem. O pomoc při 1. kontrole vrhu můžete požádat příslušného poradce chovu. Kontakty naleznete zde.

Poradce chovu Vám pomůže zjistit první viditelné odchylky od standardu tzn. nestandardní ridge, bez ridge, geneticky podmíněné anomálie ocasu, dermoid sinus, bílá barva v rozsahu větším než akceptuje standard plemene aj. Některé nuance jsou zjistitelné až v pozdějším věku štěněte. Nejčastěji se setkáváme např. s bloky na ocase, 3. korunkou v ridgi, někdy bohužel i s DS.


b) 2. kontrola vrhu (povinná)
Povinná kontrola vrhu je po trvalém označení štěňat ve věku nejméně 6-ti týdnů.
  
Chovatel se dohodne s poradcem chovu (PCH) na prohlídce štěňat. PCH zapíše výsledek kontroly (statistiku vrhu, prohlídku štěňat a popíše i způsob a podmínky odchovu štěňat, jejich míru socializace, kondici feny a štěňat ) do formuláře, který chovatel podepíše. PCH také potvrdí přihlášku k vrhu, kterou chovatel zašle zpět ČMKU.

PCH zapisuje statistiku vrhu. Chovatel se může poradit z PCH o standardu či nestandardu štěněte.
Chovatel je zodpovědný za to, zda označí štěně jako STANDARD či NESTANDARD. 

NESTANDARDNÍ štěně je štěně, které má např. 

 • podkus, 
 • předkus, 
 • nestandardní ridge, 
 • bez ridge, 
 • geneticky podmíněné anomálie ocasu, 
 • dermoid sinus, 
 • bílá barva v rozsahu větším než akceptuje standard plemene,
 • atypické zbarvení kůže nebo srsti.

2) KONTROLA - DERMOID SINUS (DS)
Chovatel je povinen nechat vyšetřit štěňata na dermoid sinus (DS) veterinárním lékařem před vlastním očkováním.
3) VÝVOZ ŠTĚNĚTE DO ZAHRANIČÍ (EXPORT)

Společně s potvrzenou přihláškou k zápisu vrhu napsat žádost o vystavení exportního průkazu, která by měla obsahovat:

 • jméno a číslo čipu štěněte,
 • jméno a příjmení nového majitele,
 • adresu nového majitele.
Štěňata mohou být předána novému majiteli nejdříve ve stáří 50 dnů.
Prodej štěňat a jejich předání provádí výhradně chovatel. Doporučuje se uzavřít písemnou kupní smlouvu s uvedením všech známých vad štěněte a dohodu o převzetí štěněte. Chovatel je povinen předat očkovací průkaz štěněte nebo PET PASSPORT a informovat nového majitele o jídelníčku štěněte. Taktéž je chovatel povinen předat novému majiteli průkaz původu poté, co mu byl zaslán z ČMKU.
Při vývozu štěněte do zahraničí musí chovatel oznámit plemenné knize jméno a adresu nového majitele a požádat o vystavení exportního průkazu původu.