Formulář pro členy KCHRR na aktuální vrh odchovaný pod KCHRR.

Aktuální vrh bude 3 měsíce od narození automaticky smazán. Pokud chce chovatel mít svůj aktuální vrh v této složce déle, je třeba si termín hlídat a včas napsat na aktualnivrh.kchrr@seznam.cz