THE REGISTER OF MERIT
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 3

Pro přijetí psa/feny do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 3.
Bez těchto náležitostí nebude pes/fena do soutěže přijat.

Tento titul se uděluje psovi nebo feně jednou za život a to i In memoriam. 

Titul může získat pes s deseti a fena s pěti potomky, jenž mají přiznaný titul šampion nebo junioršampion.
Ke splnění podmínek je nutné doložit kopie průkazu původu potomků a kopie jejich potvrzujících přiznání titulu šampion nebo junioršampion.  


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na kk.kchrr@seznam.cz

  • Pečlivě čtěte instrukce v dané tabulce a podle nich, prosím, postupujte.
  • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Nejlepší chovatelská stanice". 
  • Třetí list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "The Register of Merit".
  • Čtvrtý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Pracovní pes roku".

2) fotokopie všech šampionátů uvedených v tabulce je NUTNÉ zaslat společně s tabulkou
na kk.kchrr@seznam.cz

3) v letošním roce ODPADÁ POVINNOST zasílat přihlášku do soutěží a kopie posudků poštou