Řád pro udělování titulu "ŠAMPION ČMKU" 2. vydání
zdroj: www.cmku.cz 

1) CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU. 


2) CAC ČMKU automaticky získává nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě).
U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB nebo BOS za předpokladu, že titul získal jedinec z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů.

3) CAC ČMKU se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.

4) Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5) Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.

6) Titul přiznává ČMKU na základě předložených dokladů o získání titulů CACIB, Národní vítěz nebo u plemen NON FCI a prozatímně uznaných plemen BOB nebo BOS, průkazu původu psa/feny a v případě zahraničních vystavovatelů kopii průkazu původu. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

7) Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020