Má smysl testovat dědičnou komorovou arytmii (RR IVA) u Rhodéských ridgebacků?