Reciproční dohoda o zjednodušení podmínek pro přiznání šampionátu krásy
zdroj: www.cmku.cz

Českomoravská kynologická unie podepsala tuto reciproční dohodu o zjednodušených podmínkách pro přiznání šampionátu krásy pro psy v držení členů kynologických organizací svých zemí. Státy, které tuto dohodu podepsaly jsou uvedeny níže.

I.
Předmětem dohody je zjednodušení podmínek pro získání titulu Český šampion a Český junioršampion pro psy v držení členů kynologických organizací zemí účastných na této dohodě (dále jen "smluvní partneři").

II.
Českomoravská kynologická unie (dále je ČMKU) se tímto zavazuje, že ode dne účinnosti této dohody zjednoduší podmínky při získávání titulu Český šampion a Český junioršampion pro psy v majetku členů smluvních partnerů.

III.
a) Pro psy v majetku členů smluvních partnerů u plemen, která nemají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český šampion obdržení jednoho čekatelství CAC, a to za podmínky, že tento pes je již šampionem krásy země smluvního partnera.

b) Pro psy v majetku členů smluvních partnerů u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český šampion obdržení jednoho čekatelství CAC, a to za podmínky, že tento pes je již šampionem krásy země smluvního partnera. Podmínkou pro přiznání titulu je doložení certifikátu dokladujícího úspěšné absolvování předepsané zkoušky.

c) Pro psy v majetku členů smluvních partnerů u plemen dosud neuznaných FCI ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český šampion obdržení jednoho čekatelství CAC, a to za podmínky, že tento pes je již šampionem krásy země smluvního partnera.

IV.
Pro psy v majetku členů smluvních partnerů ode dne účinnosti této dohody bude postačovat pro získání titulu Český junioršampion obdržení jednoho čekatelství CAJC, a to za podmínky, že tento pes je již Junioršampionem země smluvního partnera.

V.
Článek III. a) - c) a článek IV. této dohody bude uplatňován vůči psům v majetku členů smluvních partnerů pouze v případě současného recipročního plnění ze strany jednotlivých smluvních partnerů, a to za identických podmínek plnění.

VI.
Podmínkou pro získání titulu podle článku III. a) - c) a článku IV. je, že čekatelství CAC (CAJC) nebude psovi / feně uděleno rozhodčím ze země, z které pes / fena pochází.

VII.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu zúčastněných stran.

Seznam států
Estonsko
Finsko
Gruzie
Izrael
Litva
Lotyšsko
Rusko
Ukrajina
Dánsko