PRACOVNÍ PES ROKU
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 3

Pro přijetí psa/feny do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 3.
Bez těchto náležitostí nebude pes/fena do soutěže přijat.

Soutěže se může účastnit člen klubu bez ohledu na národnost či občanství člena. 
Člen klubu s jiným než českým občanstvím může soutěžit toliko se psem nebo fenou, která pochází z české chovatelské stanice. 

Každý pes, který úspěšně složí v daném roce zkoušku ze sportovní kynologie, záchranářskou zkoušku, canisterapeutickou zkoušku nebo barvářskou zkoušku, bude odměněn plaketou 
"PRACOVNÍ PES ROKU" 

Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na kk.kchrr@seznam.cz 

  • Pečlivě čtěte instrukce v dané tabulce a podle nich, prosím, postupujte.
  • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Nejlepší chovatelská stanice".
  • Třetí list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "The Register of Merit".
  • Čtvrtý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Pracovní pes roku".

2) kopie všech zkoušek z výkonu zašlete naskenované společně s vyplněnou tabulkou
na kk.kchrr@seznam.cz (slouží jako přihláška do soutěží)