Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání platná od 1. února 2021
zdroj: www.cmku.cz, eagri.cz, zpracování: www.kchrr.com

aktualizace k 17. 1. 2021

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na EVIDENČNÍ LIST VRHU a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.

Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor EVIDENČNÍHO LISTU VRHU ŠTĚŇAT (ELVS) a vzor PŘEVODNÍHO LISTU ŠTĚNĚTE (PLS) a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. 
 

nebo po rozkliknutí k nahlédnutí níže