NEJLEPŠÍ PES / FENA ROKU
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 3

Pro přijetí psa/feny do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 3.
Bez těchto náležitostí nebude pes/fena do soutěže přijat.


Soutěže se může účastnit člen klubu bez ohledu na národnost či občanství člena. Člen klubu s jiným než českým občanstvím může soutěžit toliko se psem nebo fenou, která pochází z české chovatelské stanice. Pes musí mít absolvované minimálně 3 výstavy na území ČR, z toho jednu klubovou nebo speciální pořádanou klubem KCHRR se známkou výborný od třídy mladých výše.

Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na kk.kchrr@seznam.cz

  • Pečlivě čtěte instrukce v dané tabulce a podle nich, prosím, postupujte.
  • KAŽDÝ POSUDEK OZNAČTE v PRAVÉM HORNÍM ROHU "POŘADOVÝM ČÍSLEM" 1 - ... viz. buňka 21A
  • Posudky seřaďte vzestupně od 1 do ...
  • Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle níže uvedenou vyplněnou tabulku se všemi výstavními úspěchy svého psa/feny, kde v horní části vybere soutěž, pro kterou  je tabulka určena. 
  • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Nejlepší chovatelská stanice".
  • Třetí list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "The Register of Merit".
  • Čtvrtý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Pracovní pes roku".

Tabulka, která za vás spočítá získané body.

VYPLŇUJTE POUZE BUŇKY PODBARVENÉ ŽLUTOU BARVOU!

V této tabulce budete pouze vybírat z uložených možností, při vyplňování se již budou načítat body a na konci je celkový součet.

Tabulka pro ty, kterým nefunguje tabulka "NOVÉ VERZE EXCEL".

VYPLŇUJTE POUZE BUŇKY PODBARVENÉ ŽLUTOU BARVOU! 

Zde musíte ručně vypsat získané body.


2) kopie posudků zašlete naskenované společně s vyplněnou tabulkou
na 
kk.kchrr@seznam.cz (slouží jako přihláška do soutěží)

3) v letošním roce ODPADÁ POVINNOST zasílat přihlášku do soutěží a kopie posudků poštou