NEJLEPŠÍ MLADÝ PES / FENA ROKU
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 2

Pro přijetí psa/feny do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 2.
Bez těchto náležitostí nebude pes/fena do soutěže přijat.


 • Pouze člen s platným členstvím v roce, v kterém se do soutěže hlásí.
 • Člen klubu bez ohledu na národnost či občanství.
 • Soutěž je společná pro psy a feny.
 • Pes či fena zahraničního majitele a člena klubu, který pochází z české chovatelské stanice.
 • Absolvování minimálně 3 výstav na území ČR.
 • Minimálně jedna výstava musí být klubová nebo speciální pořádaná klubem KCHRR se známkou výborný ze třídy mladých a mezitřídy.
 • Započítávají se výsledky od třídy mladých a mezitřídy.
 • Všechna ocenění musí být doložena kopiemi posudkových listů (případně kartiček).
 • Pokud se pes účastní soutěže o nejlepšího psa/fenu, nemůže se této soutěže účastnit. 1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na kk.kchrr@seznam.cz

 • Pečlivě čtěte instrukce v dané tabulce a podle nich, prosím, postupujte.
 • Posudky seřaďte vzestupně od 1 do ...
 • Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle níže uvedenou vyplněnou tabulku se všemi výstavními úspěchy svého psa/feny, kde v horní části vybere soutěž, pro kterou  je tabulka určena. 
 • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Nejlepší chovatelská stanice".
 • Třetí list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "The Register of Merit".
 • Čtvrtý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Pracovní pes roku".

2) kopie posudků zašlete naskenované společně s vyplněnou tabulkou
na 
kk.kchrr@seznam.cz (slouží jako přihláška do soutěží)