CHOVATELSKÁ STANICE ROKU
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 2

Pro přijetí psů/fen do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 2.
Bez těchto náležitostí nebudou psi/feny do soutěže přijati.


 • Majitel chovatelské stanice musí být člen s platným členstvím v roce, v kterém se do soutěže hlásí.
 • Majitel chovatelské stanice plánuje a odchovává štěňata výhradně pod klubem KCHRR, chov v předchozích letech není pro zařazení do soutěže rozhodující.
 • V průběhu roku, za který se soutěž vyhodnocuje, a roku předcházejícího, nesmí mít chovatel vystaven žádný krycí list, nakrytou fenu, nebo narozená štěňata pod jiným klubem.
 • Do soutěže se musí nahlásit minimálně dva odchovy ze dvou různých vrhů příslušné chovatelské stanice.
 • Každý odchov musí mít vyplněnou vlastní přihlašovací tabulku.
 • Následně chovatel vyplní list ve stejné tabulce, který náleží pro chovatelskou stanici.
 • Každý přihlášený jedinec musí mít absolvovanou minimálně jednu klubovou nebo speciální výstavu KCHRR se známkou výborný nebo velmi nadějný.
 • Všechna ocenění jednotlivých odchovů musí být doložena kopiemi posudkových listů (případně kartiček), umístění chovatelské stanice v závěrečných soutěžích musí být také prokazatelně doložené např. fotografie.


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na kk.kchrr@seznam.cz

 • Pečlivě čtěte instrukce v dané tabulce a podle nich, prosím, postupujte.
 • Posudky seřaďte vzestupně od 1 do ...
 • Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle níže uvedenou vyplněnou tabulku se všemi výstavními úspěchy svého psa/feny, kde v horní části vybere soutěž, pro kterou je tabulka určena.
 • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Nejlepší chovatelská stanice".
 • Třetí list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "The Register of Merit".
 • Čtvrtý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Pracovní pes roku".

2) kopie posudků zašlete naskenované společně s vyplněnou tabulkou
na 
kk.kchrr@seznam.cz (slouží jako přihláška do soutěží)