CHOVATELSKÁ STANICE ROKU
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 3

Pro přijetí psů/fen do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 3.
Bez těchto náležitostí nebudou psi/feny do soutěže přijati.


Chovatelská stanice musí být registrovaná na území ČR.

Majitel chovatelské stanice musí být členem KCHRR a zároveň plánovat i odchovávat štěňata výhradně jen pod klubem KCHRR. Znamená to tedy, že v průběhu roku, za který se soutěž vyhodnocuje, nesmí mít chovatel vystaven žádný krycí list, 
nakrytou fenu nebo narozená štěňata pod jiným klubem. 

Do soutěže se musí nahlásit minimálně dva odchovy ze dvou různých vrhů příslušné chovatelské stanice. Každý odchov musí mít vyplněnou vlastní tabulku a následně chovatel vyplní 2. list ve stejné tabulce, který náleží soutěži právě o nejlepší chovatelskou stanici. Každý přihlášený jedinec musí mít absolvovanou minimálně jednu klubovou nebo speciální výstavu pořádanou klubem KCHRR se známkou výborný od třídy mladých a výše.

Chovatelská stanice s nejvyšším počtem bodů získává titul "Chovatelská stanice roku". 
K soutěži o nejlepší chovatelskou stanici roku můžete přičíst bodové hodnocení ze závěrečných soutěží "Chovatelská stanice" na národních, klubových, speciálních a mezinárodních výstavách:  

Národní výstava
1. místo - 7 bodů 
2. místo - 5 bodů 
3. místo - 3 body

Mezinárodní výstava 
1. místo - 10 bodů 
2. místo - 7 bodů 
3. místo - 4 body

Klubová a Speciální výstava
1. místo - 15 bodů 
2. místo - 10 bodů 
3. místo - 5 body


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na kk.kchrr@seznam.cz

  • Pečlivě čtěte instrukce v dané tabulce a podle nich, prosím, postupujte.
  • KAŽDÝ POSUDEK OZNAČTE v PRAVÉM HORNÍM ROHU "POŘADOVÝM ČÍSLEM" 1 - ... viz. buňka 21A
  • Posudky seřaďte vzestupně od 1 do ...
  • Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle níže uvedenou vyplněnou tabulku se všemi výstavními úspěchy svého psa/feny, kde v horní části vybere soutěž, pro kterou je tabulka určena.
  • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Nejlepší chovatelská stanice".
  • Třetí list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "The Register of Merit".
  • Čtvrtý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Pracovní pes roku".

Tabulka, která za vás spočítá získané body.

VYPLŇUJTE POUZE BUŇKY PODBARVENÉ ŽLUTOU BARVOU!

V této tabulce budete pouze vybírat z uložených možností, při vyplňování se již budou načítat body a na konci je celkový součet.

Tabulka pro ty, kterým nefunguje tabulka "NOVÉ VERZE EXCEL".

VYPLŇUJTE POUZE BUŇKY PODBARVENÉ ŽLUTOU BARVOU!

Zde musíte ručně vypsat získané body.


2) kopie posudků zašlete naskenované společně s vyplněnou tabulkou
na 
kk.kchrr@seznam.cz (slouží jako přihláška do soutěží)

3) v letošním roce ODPADÁ POVINNOST zasílat přihlášku do soutěží a kopie posudků poštou