Vyřešení dotazu, který byl vznesen na NČS 7.1.2024

15.01.2024

Milí členové a přátelé KCHRR,
po volbách do orgánů klubu, které proběhly na Členské schůzi 7.1.2024 vznikl podnět jednoho člena upozorňující na možný střet zájmů, když jsou členy Výboru klubu manželé.

Jako předseda jsem se zavázal, že tuto situaci budu konzultovat z pohledu práva a o výsledku budu všechny členy klubu informovat. O vyjádření jsem požádal Mgr. Hanu Kamenickou z advokátní kanceláře NS & PARTNERS a vyjádření k této situaci je uvedené níže:

Dobrý den pane Samku,
ještě i takto písemně zasílám velice stručné stanovisko v tom směru, že pouze ze samotné situace, že jsou členy výboru spolku manželé, podle mého názoru nelze dovozovat střet zájmů.

Dle § 159 OZ platí, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud člen voleného orgánu nejednal s péčí řádného hospodáře, je odpovědný za škodu, kterou přitom způsobil. I kdyby se člen spolku dostal do střetu zájmů (v nějakém konkrétním případě, např. by rozhodoval ve prospěch nákupu materiálu spolkem od firmy, kterou sám vlastní apod.) měl by se v dané konkrétní otázce zdržet rozhodování.

Dále dle § 212 odst. 1 OZ platí, že člen spolku se vůči němu zavazuje chovat čestně a zachovávat jeho vnitřní řád.

S pozdravem Mgr. Hana Kamenická
Web: www.nspartners.cz


Jsem velmi rád, že tento podnět na schůzi vznikl a že bylo možné ho otevřeně vyřešit a vysvětlit.
Této otevřené komunikace si nejen já, ale i celý Výbor klubu velmi vážíme. Jsem také velmi rád, že tímto právním výkladem přestávají existovat jakékoli pochybnosti o tom, že nový Výbor klubu je schopný se kvalitně starat o rozvoj našeho klubu.

 Martin Samek - Předseda KCHRR