Novinky v roce 2024

09.01.2024

Vážení členové KCHRR, přátelé Rhodéského Ridgebacka, 

dne 7.1.2024 proběhla Výroční členská schůze KCHRR, která byla spojena s volbami do orgánů našeho klubu.

Považujeme za správné a důležité oznámit všem členům KCHRR a přátelům našeho plemene výsledky voleb a záležitosti s tím související.

Voleb se zúčastnilo 38 členů klubu.
Do výboru klubu bylo 11 kandidátů a mělo být zvoleno 7 členů výboru.

Po sečtení všech hlasů a po rezignaci většiny kandidátů, kteří byli zvoleni, případně kooptováni, zbyli 4 členové výboru. Toto je počet, který dle Stanov klubu umožňuje řádné fungování Výboru klubu.
Nově zvolený výbor následně na první schůzi Výboru zvolil následující rozdělení funkcí:

  • Předseda klubu a Ekonom - Martin Samek
  • Místopředsedkyně klubu a výstavní referentka - Kateřina Häringová
  • Jednatel - Marián Budzel
  • Hlavní poradkyně chovu - Aneta Samková


I když se adresa klubu dle Stanov aktuálně nemění, prosíme, abyste veškeré písemné dokumenty od této chvíle zasílali na adresu předsedy klubu:

Martin Samek, Kozohorská 298, 262 03 Nový Knín


Z volby vzešla také nová kontrolní komise.
Do Kontrolní komise klubu byli 4 kandidáti a měli být zvoleni 3 členové Kontrolní komise. Po sečtení všech hlasů a po rezignaci jedné kandidátky, je složení Kontrolní komise následující:

  • Předsedkyně KK - Barbora Krupičková
  • Členka KK - Hana Nečasová
  • Členka KK - Dita Wiedermannová

Jako nové vedení klubu jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou na nás členská schůze dala a zároveň naše zvolení vnímáme jako velký závazek pro náš klub a pro celé plemeno RR v ČR.

Mrzí nás, že výbor i po těchto volbách nezůstal kompletní, ale věříme, že dokážeme do našeho klubu přinést nové a zajímavé myšlenky, které náš klub a především naše plemeno posunou dále.

Ještě jednou všem děkujeme za podporu a těšíme se na setkávání v rámci akcí našeho klubu.

Martin Samek
předseda KCHRR