Memorandum výboru o přijímání členů

31.01.2024

Chtěli bychom vás informovat🤝, že Výbor klubu na svých setkáních řešil problematiku přijímání nových zájemců do klubu, která byla diskutována i na Členské schůzi na začátku letošního roku. 

📌⁉️ Vzhledem k tomu, že Stanovy klubu nejsou v této části příliš konkrétní, rozhodl se Výbor klubu, že se v níže uvedeném Memorandu zaváže k závazným termínům, které bude dodržovat v rámci práce s Členskou základnou.

⚠️Toto Memorandum není úpravou Stanov a Řádů KCHRR⚠️, ale jedná se o závazek Výboru klubu jak konkrétně a v jakých termínech bude s touto agendou pracovat.

Výbor klubu se na Členské schůzi zavázal k transparentní komunikaci a vydání tohoto Memoranda vnímáme jako další krok k naplnění tohoto cíle 👌

Tým KCHRR 🐾