Memorandum výboru klubu k poradcům chovu

03.03.2024

Transparentnost je náš cíl ✅🤝
Již na Členské schůzi jsme o tom jako nově zvolený Výbor mluvili, již v rámci několika našich prohlášeních jsme tento cíl naplnili! Chceme být transparentní, otevření a féroví vůči vám, členům a příznivcům našeho plemene.


 I z těchto důvodu a z důvodu aktuální situace ohledně naplněnosti Chovatelské komise pověřil nový Výbor klubu novou Hlavní poradkyni chovu, aby připravila pravidla pro přípravu, schválení a fungování Poradců chovu.

Tato pravidla nejsou změnou nebo úpravou aktuálních řádů. Aktuální stanovy jsou ve jmenování Poradců chovu velice obecné. Jedná se tedy pouze o férové informace Výboru klubu, jak bude přistupovat k jmenování nových poradců chovu, k tomu, co musí kandidát na Poradce chovu splňovat a jaké hodnoty musí Poradce chovu dodržovat. 

Nejedná se o fixní a nutná pravidla, ale o podmínky, které by měl Poradce chovu splňovat, aby byl Výborem klubu schválen. Jsme si vědomi, že ne všechna pravidla, která Výbor klubu schválil jsou pro nové kandidáty, nebo Poradce chovu přijatelná, ale na druhou stranu, nikoho jako Výbor klubu nenutíme být Poradcem chovu, pokud s těmito pravidly nesouhlasí. Jako Výbor klubu jsme však přesvědčeni, že tato pravidla jsou pro budoucí kvalitní fungování Chovatelské komise nutná! 

Rozumíme tomu, že některé body mohou být vnímány jako sporné, například bod týkající se situace, že Poradce chovu nesmí kontrolovat štěňata po psech a fenách, které má ve svém vlastnictví a spoluvlastnictví. Ale vzhledem k ostatním chovatelům, kteří musí absolvovat kontrolu vrhu prostřednictvím Poradce chovu nám tento bod přijde jako férový a objektivní pro všechny.

Závěrem bychom chtěli konstatovat, že pokud někdo z Poradců chovu, nebo kandidátů na tuto pozici není ochoten akceptovat tato pravidla, tak to není problém ani pro kandidáta, ani pro klub KCHRR. V rámci klubu budeme pouze hledat a věnovat svoje kapacity jiným kandidátům, kteří budou v budoucnu pracovat v rámci pravidel, které Výbor klubu bude akceptovat.

Věříme, že přijaté memorandum vnese jasno a objasní minimální, nikoli jediná pravidla, která zájemce o pozici Poradce chovu musí splnit, aby byl Výborem klubu akceptován. 

Tým KCHRR