1) VÝBĚR KRYCÍHO PSA 

  • V krycím listu jsou uvedeny základní údaje o feně a 1 - 3 krycích psech. 
  • Kdyby nastala situace, že se krytí z jakéhokoliv důvodu nepovede, je jistější mít v možnostech krycí psi 2 - 3.
  • Krycí psi si navrhuje majitel feny sám nebo požádá o doporučení hlavního poradce chovu.

Vyberte si krycího psa, který splňuje hlavně VAŠE představy, ideály a vize o chovu. 


2) VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU (KL)

  • Krycí list je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí. Tvoří společně s přihláškou základní dokumentaci k zápisu štěňat.
  • Krycí list vystavuje na základě písemné žádosti hlavní poradce chovu do 14-ti dnů ve třech vyhotoveních - dvě vyhotovení zasílá chovateli, jedno si ponechává hlavní poradce chovu. 
  • Výši poplatku schvaluje členská schůze. 
  • Krycí list se vystavuje i v případě, že fena i krycí pes jsou téhož majitele. 
  • V případě zahraničního krytí zašle majitel feny spolu se žádostí i kopii rodokmenu a bonitační kartu krycího psa. 
  • Je-li krycí pes registrován v zahraniční plemenné knize, musí splňovat podmínky chovnosti KCHRR
  • Za tuto skutečnost zodpovídá majitel feny. 

Platnost krycího listu je 6 měsíců od data jeho vystavení. 
V případě omezení či zákazu chovu pozbývá krycí list platnosti ihned. 


1) VYPLŇTE ŽÁDOST O KRYCÍ LIST A ZAŠLETE NA ADRESU HLAVNÍHO PORADCE CHOVU

Aneta Samková. Kozohorská 298, 26203 Nový Knín2) POPLATEK ZA KRYCÍ LIST, TJ. ČLEN 600,- / NEČLEN 1200,-
JE SPLATNÝ DO 5 PRACOVNÍCH DNÍ OD DATA VYSTAVENÍ