KLUBOVÝ ŠAMPION KCHRR
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 2

Pro přijetí psa/feny do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 2.
Bez těchto náležitostí nebude pes/fena do soutěže přijat.


 • Pouze člen s platným členstvím v roce, v kterém se do soutěže hlásí.
 • Člen klubu bez ohledu na národnost či občanství.
 • Pes/fena musí mít absolvovanou minimálně jednou klubovou výstavu nebo speciální výstavu pořádanou klubem KCHRR se známkou výborný od třídy mladých a výše.
 • Titul lze získat pouze jednou.
 • Titul klubový šampion se uděluje při získání minimálně pes 400b., fena 300b.
 • Body do soutěže se počítají dle tabulky níže.
 • Soutěž je vyhodnocována jednou ročně společně s ostatními soutěžemi.
 • Tento titul je možné zapsat do průkazu původu psa.

Zvýhodnění fen je dáno především jejich handicapem v případě hárání, březosti, či odchovem štěňat. 


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na kk.kchrr@seznam.cz

 • Pečlivě čtěte instrukce v dané tabulce a podle nich, prosím, postupujte.
 • Posudky seřaďte vzestupně od 1 do ...
 • Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle níže uvedenou vyplněnou tabulku se všemi výstavními úspěchy svého psa/feny, kde v horní části vybere soutěž, pro kterou  je tabulka určena. 
 • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Nejlepší chovatelská stanice".
 • Třetí list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "The Register of Merit".
 • Čtvrtý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Pracovní pes roku".

2) kopie posudků zašlete naskenované společně s vyplněnou tabulkou na kk.kchrr@seznam.cz (slouží jako přihláška do soutěží)