KLUBOVÝ ŠAMPION KCHRR
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 3

Pro přijetí psa/feny do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 3.
Bez těchto náležitostí nebude pes/fena do soutěže přijat.


Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru pořádanou KCHRR. Zúčastnit se mohou psi a feny plemene RR v majetku člena klubu. Majitel psa musí být členem KCHRR, mít absolvovanou jednu klubovou nebo speciální výstavu pořádanou klubem KCHRR (pod novým vedením) se známkou výborný od třídy mladých výše. Účast v soutěži je limitována získáním titulu Klubového šampiona - titul lze získat pouze jednou. Titul Klubový šampion se uděluje při získání minimálně
300 bodů u psa a 250 bodů u feny.

Zvýhodnění fen je dáno především jejich handicapem v případě hárání, březosti, či odchovem štěňat. Výstavy, jejichž bodování je předmětem soutěže o titul Klubový šampion, musí být pořádány pod záštitou FCI. Soutěž je vyhodnocována jednou ročně.

Tento titul se zapisuje do průkazu původu psa!


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na kk.kchrr@seznam.cz

  • Pečlivě čtěte instrukce v dané tabulce a podle nich, prosím, postupujte.
  • KAŽDÝ POSUDEK OZNAČTE v PRAVÉM HORNÍM ROHU "POŘADOVÝM ČÍSLEM" 1 - ... viz. buňka 21A - ...
  • Posudky seřaďte vzestupně od 1 do ...
  • Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle níže uvedenou vyplněnou tabulku se všemi výstavními úspěchy svého psa/feny, kde v horní části vybere soutěž, pro kterou  je tabulka určena. 
  • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Nejlepší chovatelská stanice".
  • Třetí list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "The Register of Merit".
  • Čtvrtý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu "Pracovní pes roku".

Tabulka, která za vás spočítá získané body.

VYPLŇUJTE POUZE BUŇKY PODBARVENÉ ŽLUTOU BARVOU!

V této tabulce budete pouze vybírat z uložených možností, při vyplňování se již budou načítat body a na konci je celkový součet.

Tabulka pro ty, kterým nefunguje tabulka "NOVÉ VERZE EXCEL".

VYPLŇUJTE POUZE BUŇKY PODBARVENÉ ŽLUTOU BARVOU!

Zde musíte ručně vypsat získané body.


2) kopie posudků zašlete naskenované společně s vyplněnou tabulkou na kk.kchrr@seznam.cz (slouží jako přihláška do soutěží)

3) v letošním roce ODPADÁ POVINNOST zasílat přihlášku do soutěží a kopie posudků poštou