Genetika a ridge u Rhodéského Ridgebacka

zpracováno na základě autorského článku od Moniky Tušanové "Genetika & Ridge"
všechna práva vyhrazena
© Monika Tušanová, 2003  - aktualizováno 2014


Ridge

  • typický znak rhodéského ridgebacka 
  • pruh srsti na hřbetě psa, který roste obráceně způsobuje mutace genů neboli (zjednodušeně) GEN PRO RIDGE
  • gen pro ridge je dědičný 
  • z genetického hlediska se dědí pouze gen pro ridge, nikoliv však tvar, velikost či počet korunek v ridge 
  • gen pro ridge je možné od roku 2014 testovat, autorem testu je Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D. - www.genocan.eu

Genetika dědění  

Z hlediska dědění rozlišujeme:


  • R- dominantní gen pro ridge 
  • r - recesivní gen pro ridge

Štěně po každém ze svých rodičů dědí jeden gen. Může tedy zdědit pouze jednu z následujících variant:

  • Dominantní homozygot R/R - jedinec s ridge, který je nositelem ridge
  • Heterozygot R/r - jedinec s ridge, který je nositelem "bezridžovosti"
  • Recesivní homozygot r/r - jedinec bez ridge, který je nositelem "bezridžovosti"

Možnosti kombinace genů u ridgebacků 
© Monika Tušanová 


Možné kombinace při krytí
zpracovala Monika Tušanová, © 2014

pozn: Tieto tabuľky sú čisto štatistické. Je nutné si pri vyhodnocovaní vrhov uvedomiť, že hlavne ak ide o málopočetný vrh, niektoré šteniatka z tejto štatistickej pravdepodobnosti sa proste vôbec nemuseli narodiť, zanikli a vstrebali sa počas embryonálneho vývoja. 

foto © Barbora Krupičková