Žádost o duplikát průkazu původu
zdroj: www.cmku.cz 

Pokud z jakéhokoliv důvod potřebujete vystavit nový průkaz původu, je třeba zažádat na ČMKU, nikoliv v KCHRR.
Zde naleznete žádost, 

1) Zde naleznete žádost

2) kterou je třeba vyplnit a zaslat na

Plemenná kniha 1 
Českomoravské kynologické unie
Maškova 3
182 53 Praha 8 

V případě dotazů týkajících se duplikátů rodokmenu se obraťte na 
www.cmku.cz nebo na tel. 234 221 376.