Co udělat po narození štěňat?

1) CHOVATEL JE POVINEN OZNÁMIT NAROZENÍ ŠTĚŇAT NEJPOZDĚJI DO 2 KALENDÁŘNÍCH DNŮ HLAVNÍMU PORADCI CHOVU
tj. Štusáková Šárka - 777 743 088, anunnaki@anunnaki.cz


2) PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU VRHU ŠTĚŇAT
a) Přihlášku zápisu vrhu obdržíte od HPCH po nahlášení vrhu.

b) Vyplníte přihlášku, napíšete jména štěňat podle abecedy - nejdříve psy, potom feny. Barvu uvedete dle rodičů.

c) Vyplňte, co k přihlášce přikládáte: 

 • Krycí list,
 • rodokmen feny - originál (pokud je to první vrh), kopii rodokmenu (pokud fena již měla vrh, ale zápis štěňat byl registrován na ČLP),
 • kopie výstavních ocenění feny (pokud je to první vrh v ČR nebo chcete nějaké tituly aktualizovat),
 • kopii rodokmenu psa, 
 • kopie výstavních ocenění psa (pokud je to první vrh v ČR nebo chcete nějaké tituly aktualizovat),
 • popřípadě vyhodnocení DKK a DLK (kopie), pokud není zapsáno v rodokmenu psa či feny. 

 
d) 
Přibližně za 14 dní odešlete přihlášku (doporučujeme co nejdříve) s doklady na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky.
Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy - k rukám paní Bc. Vilemíny Kracíkové.

e) Přihláška se Vám vrátí s přidělenými čísly zápisu 

f) Možnosti označení psů

 • čipování

g) POKYNY PRO ČIPOVÁNÍ - DŮLEŽITÉ!

 • Chovatel je povinen si při označení vrhu čipem zažádat o čísla zápisu tak jako doposud.
 • Celý vrh musí být označen jednotným způsobem.
 • Štěňata je povoleno označovat nejdříve ve stáří 6 týdnů. 
 • U vrhu, který bude označen čipováním vylepí veterinární lékař číslo čipu vedle čísla zápisného.
 • Veterinární lékař potvrdí do přihlášky k zápisu záznam o čipování.  

h) Po čipování přijede na prohlídku štěňat poradce chovu, potvrdí ji a Vy ji zašlete znovu na stejnou adresu ČMKU.

i) Od plemenné knihy dostane na dobírku rodokmeny štěňat.


Nezapomeňte, že musíte mít mezinárodně chráněnou chovatelskou stanici ! Pokud ji nemáte a požádali jste o ní až po narození štěňat, rodokmeny štěňat plemenná kniha pozdrží, až do té doby, než ji budete mít vyřízenou. 

Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu.
Kromě originálního podpisu chovatele a poradce chovu musí být přihláška nebo krycí list označeny razítkem příslušného chovatelského klubu nebo razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.