Co udělat po krytí?

1) CHOVATEL JE POVINEN ODESLAT 1 KRYCÍ LIST (KL) DO 7 DNŮ PO KRYTÍ HLAVNÍMU PORADCI CHOVU
s dokladem o zaplacení krycího poplatku.

Adresa k zaslání krycího listu:
Aneta Samková, Kozohorská 298, 26203 Nový Knín

a) V případě, že fena nezabřezne je chovatel povinen oznámit tuto skutečnost hlavnímu poradci chovu.
b) V případě, že bude krytí úspěšné je chovatel povinen oznámit narození štěňat do 2 dnů hlavnímu poradci chovu, který vám následně zašle tiskopis "Přihláška k zápisu vrhu štěňat".


2) CHOVATEL SI 1 KRYCÍ LIST (KL) PONECHÁ

Po narození štěňat budete tento KL zasílat na ČMKU společně s dalšími dokumenty na plemennou knihu, paní Vilemíně Kracíkové. Podrobnější instrukce Vám přijdou po nahlášení narození štěňat s již zmiňovanou přihláškou k zápisu vrhu.  


3) POPLATKY za krycí list Člen 600,- / nečlen 1200,-

Bankovní spojení
1033530862 / 5500 (Raiffeisen bank) 

Poplatek je splatný do 5 pracovních dní od data vystavení KL.


Platnost krycího listu je 6 měsíců od data jeho vystavení. 
V případě omezení či zákazu chovu pozbývá krycí list platnosti ihned.