Co je bonitace?

Bonitace je odborná chovatelská činnost, která na základě informací o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách psa / feny v porovnání s platným standardem FCI pro plemeno rhodéský ridgeback, slouží k určení chovné upotřebitelnosti psa / feny. 


Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení psa / feny do chovu. 

Bonitaci v KCHRR může pes / fena absolvovat pouze 1x za život. Bonitace absolvovaná v zahraničním klubu bude uznána pouze tehdy, splňuje-li pes / fena podmínky bonitačního řádu KCHRR.
Bonitace se konají 2 x ročně (na jaře, na podzim).