Co dělat v případě úrazu psa či feny?

Kontaktujte hlavního poradce chovu, oznamte úraz a poraďte se ním.
Pokud nebude stanoveno jinak, budete postupovat následovně. 

V případě úrazu psa či feny je majitel povinen:
1. neprodleně kontaktovat jakéhokoli veterinárního lékaře, který jedince ošetří, událost zapíše do průkazu původu a vyhotoví lékařskou zprávu o povaze a původu zranění, stejně tak jako o způsobu ošetření.

2. kontaktovat klubem schváleného veterinárního lékaře, nebo specialistu 
a v co nejkratším možném termínu si zajistit odborné vyšetření, včetně odborné lékařské zprávy.

poranění kyčlí, loktů 

- MVDr. Decker, Jahoda, Pepřík
kontakty zde

poranění ocasu, ortpedické problémy

- MVDr. Pavel PROKS, Ph.D.
kontakt zde

3. na bonitaci se prokázat zápisem v průkazu původu a odbornou lékařskou zprávou.

Nebude-li majitel schopen prokázat zranění svého psa/feny výše uvedenými dokumenty,
daný jedinec bude klasifikován(a) jako nechovný(á).