Žádost o sdělení členského čísla kvůli platbě členského poplatku.