Řád pro udělování titulu "ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION" 2. vydání
zdroj: www.cmku.cz 

Podmínky pro psa a feny: 

1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP 

2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích 

3) započítávají se všechny výstavy konané v ČR pod patronací ČMKU, tedy výstavy národní, mezinárodní, klubové, speciální, krajské a oblastní. 

4) ocenění rozhodčí zaznamená ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o výsledcích výstavy 

5) Titul ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formy dokladů o výsledcích výstav předložených majitelem psa/feny, kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa/feny (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020