THE REGISTER OF MERIT
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 3

Tento titul se uděluje psovi nebo feně jednou za život a to i In memoriam.

Titul může získat pes s deseti a fena s pěti potomky, jenž mají přiznaný titul šampion nebo junioršampion.
Ke splnění podmínek je nutné doložit kopie průkazu původu potomků a kopie jejich potvrzujících přiznání titulu šampion nebo junioršampion.