PRACOVNÍ PES ROKU
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE

Soutěže se může účastnit člen klubu bez ohledu na národnost či občanství člena. 
Člen klubu s jiným než českým občanstvím může soutěžit toliko se psem nebo fenou, která pochází z české chovatelské stanice. 
Každý pes, který úspěšně složí v daném roce zkoušku ze sportovní kynologie, záchranářskou zkoušku, canisterapeutickou zkoušku nebo barvářskou zkoušku, bude odměněn plaketou 
"PRACOVNÍ PES ROKU" 

Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.