NEJLEPŠÍ VETERÁN / VETERÁNKA ROKU
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 3

Pro přijetí psa/feny do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 3.
Bez těchto náležitostí nebude pes/fena do soutěže přijat.


Majitel psa musí být členem KCHRR, bez ohledu na národnost či občanství člena. Člen klubu s jiným než českým občanstvím může soutěžit se psem nebo fenou, která pochází z české chovatelské stanice.

Pes musí mít absolvované minimálně 3 výstavy na území ČR ve třídě veteránů, z toho jednu klubovou nebo speciální pořádanou klubem KCHRR se známkou výborný. Body se počítají jen z výstav ze třídy veteránů.

Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na masamek@seznam.cz

  • Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle níže uvedenou vyplněnou tabulku se všemi výstavními úspěchy svého psa/feny, kde v horní části vybere soutěž, pro kterou  je tabulka určena. 
  • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu nejlepší chovatelská stanice.  

Tabulka, která za vás spočítá získané body.

V této tabulce budete pouze vybírat z uložených možností, při vyplňování se již budou načítat body a na konci je celkový součet.

Tabulka pro ty, kterým nefunguje tabulka "NOVÉ VERZE EXCEL".
Zde musíte ručně vypsat získané body.


2) zároveň je nutno tuto tabulku zaslat vytištěnou na adresu (slouží jako přihláška do soutěží):

3) fotokopie všech výstavních posudků uvedených v tabulce zaslat vytištěné na adresu: 


Martin Samek
Kozohorská 298, 262 03 Nový Knín