CHOVATELSKÁ STANICE ROKU
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 3

Pro přijetí psů/fen do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 3.
Bez těchto náležitostí nebudou psi/feny do soutěže přijati.


Chovatelská stanice musí být registrovaná na území ČR.
Majitel chovatelské stanice musí být členem KCHRR a zároveň plánovat i odchovávat štěňata výhradně jen pod klubem KCHRR. Znamená to tedy, že v průběhu roku, za který se soutěž vyhodnocuje, nesmí mít chovatel vystaven žádný krycí list, 
nakrytou fenu nebo narozená štěňata pod jiným klubem. 
Do soutěže se musí nahlásit minimálně dvě zvířata ze dvou různých vrhů příslušné chovatelské stanice. Chovatelská stanice s nejvyšším počtem bodů získává titul "Chovatelská stanice roku". K soutěži o nejlepší chovatelskou stanici roku můžete přičíst bodové hodnocení ze závěrečných soutěží "Chovatelská stanice" na národních, klubových, speciálních a mezinárodních výstavách:  

Národní výstava
1. místo - 7 bodů 
2. místo - 5 bodů 
3. místo - 3 body

Mezinárodní výstava 
1. místo - 10 bodů 
2. místo - 7 bodů 
3. místo - 4 body

Klubová a Speciální výstava
1. místo - 15 bodů 
2. místo - 10 bodů 
3. místo - 5 body


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na masamek@seznam.cz

  • Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle níže uvedenou vyplněnou tabulku se všemi výstavními úspěchy svého psa/feny, kde v horní části vybere soutěž, pro kterou  je tabulka určena. 
  • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu nejlepší chovatelská stanice.  

Tabulka, která za vás spočítá získané body.

V této tabulce budete pouze vybírat z uložených možností, při vyplňování se již budou načítat body a na konci je celkový součet.

Tabulka pro ty, kterým nefunguje tabulka "NOVÉ VERZE EXCEL".
Zde musíte ručně vypsat získané body.


2) zároveň je nutno tuto tabulku zaslat vytištěnou na adresu (slouží jako přihláška do soutěží):


3) fotokopie všech výstavních posudků uvedených v tabulce zaslat vytištěné na adresu:


Martin Samek
Kozohorská 298, 262 03 Nový Knín