Klub chovatelů rhodéských ridgebacků, z. s.
Rybník 76, 560 02 Česká Třebová  

IČ: 71007865 
email: anunnaki@anunnaki.cz

Výbor klubu

PŘEDSEDA KLUBU a HLAVNÍ PORADCE CHOVU
Šárka Štusáková
anunnaki@anunnaki.cz
+420 777 743 088 

MÍSTOPŘEDSEDA
Zdeněk Doležal
z.doleyal@gmail.com 
+420 733 795 940 

VÝSTAVNÍ REFERENT
Ing. Andrea Šibalová
prihlasky.kchrr@seznam.cz
+420 777 207 007

JEDNATEL
Mgr. Ing. Drahomír Foltan, Ph. D.
foltan@foltan.cz
+420 602 761 037

EKONOM KLUBU

Ing. Irena Hofferková

hofferkova@foltan.cz
+420 602 761 131 

ČLEN VÝBORU
Alena Gebrová
rhodry@email.cz
+420 777 556 999

ČLEN VÝBORU
Zdislava Nosková
noskovazdislava@seznam.cz
+420 774 429 568


WEBMASTER
Aneta Ehrenbergerová 
kchrr@seznam.cz
+420 774 253 239 

Kontrolní a revizní komise

PŘEDSEDA
Ing. Martin Samek, MBA
kk.kchrr@seznam.cz
+420 724 287 871 

ČLEN
Ing. Barbora Krupičková
baruniczka@gmail.com
+420 602 972 747

ČLEN
Aneta Ehrenbergerová
 kchrr@seznam.cz
+420 774 253 239