KLUBOVÝ ŠAMPION KCHRR
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
bod 1 - 3

Pro přijetí psa/feny do soutěže je nezbytně nutné řádně splnit bod 1 - 3.
Bez těchto náležitostí nebude pes/fena do soutěže přijat.

Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru pořádanou KCHRR. Zúčastnit se mohou psi a feny plemene RR v majetku člena klubu. Majitel psa musí být členem KCHRR, mít absolvovanou jednu klubovou nebo speciální výstavu pořádanou klubem KCHRR (pod novým vedením) se známkou výborný od třídy mladých výše. Účast v soutěži je limitována získáním titulu Klubového šampiona - titul lze získat pouze jednou. Titul Klubový šampion se uděluje při získání minimálně
300 bodů u psa a 250 bodů u feny.

Zvýhodnění fen je dáno především jejich handicapem v případě hárání, březosti, či odchovem štěňat. Výstavy, jejichž bodování je předmětem soutěže o titul Klubový šampion, musí být pořádány pod záštitou FCI. Soutěž je vyhodnocována jednou ročně.

Tento titul se zapisuje do průkazu původu psa!


1) tabulka vyplněná elektronicky v excelu zaslaná na masamek@seznam.cz

  • Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle níže uvedenou vyplněnou tabulku se všemi výstavními úspěchy svého psa/feny, kde v horní části vybere soutěž, pro kterou  je tabulka určena. 
  • Druhý list tabulky je určen pro zájemce o získání titulu nejlepší chovatelská stanice.  

Tabulka, která za vás spočítá získané body.

V této tabulce budete pouze vybírat z uložených možností, při vyplňování se již budou načítat body a na konci je celkový součet.

Tabulka pro ty, kterým nefunguje tabulka "NOVÉ VERZE EXCEL".
Zde musíte ručně vypsat získané body.


2) zároveň je nutno tuto tabulku zaslat vytištěnou na adresu (slouží jako přihláška do soutěží): 

3) fotokopie všech výstavních posudků uvedených v tabulce zaslat vytištěné na adresu: 


Martin Samek
Kozohorská 298, 262 03 Nový Knín