POZVÁNKA NA  ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ


Vážení členové KCHRR,dovolujeme si Vás pozvat

 na výroční členskou schůzi KCHRR svolanou na sobotu 7. května 2011 od 12.00 hod.

Místo konání: myslivecká chata  Mysliveckého sdružení Luková

Program výroční členské schůze:
1.  volba ověřovacích orgánů (skrutátor a zapisovatel)
2.  zpráva o činnosti a dění v klubu za rok 2010
3.  zpráva hlavního poradce chovu
4.  zpráva ekonoma
5.  zpráva výstavního referenta
6.  zpráva Kontrolní a revizní komise
7.  plán činnosti klubu na rok 2011
8.  diskuse
9.  schválení usnesení
10. závěr
Důležité upozornění:
Výroční členské schůze se mohou zúčastnit pouze členové s řádně zaplaceným  členským poplatkem.
S ohledem na zajištění občerstvení si Vás dovolujeme požádat o potvrzení účasti
 na adresu ekonoma, matrikáře klubu - Ing. Irena Hofferkové
e-mail: hofferkova@volny.cz,  nejpozději do  30. dubna 2011.
                                                                                         Ing. Petr Kotěra, v.r.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,